View Larger Map

Contact us

 

Newport Transport Limited

160 Corporation Road
Newport
NP19 0WF

 

T:  +44 (0)1633 670 563
F:  +44 (0)1633 242 589

Newport Transport Travel Centre

Newport Central Bus Station
Friars Walk Shopping Centre
Newport

 

T:  +44 (0)1633 263 600

At Newport Transport we highly value customer feedback, both good and bad, and welcome any comments or suggestions about how we can improve our services.

To get in contact please use this secure webform, or alternatively you can write to us at the above address, or contact us using the phone numbers indicated above.

In regards to bus services if you are not happy with the response from Newport Transport you can contact: Bus Users Cymru, PO Box 1045, Cardiff, CF11 1JE or call them on 0300 111 0001/029 2034 4300.  

We ask for your name, email address and phone number, so we can communicate with you more easily. We never share this Personal Information with anyone else. A downloadable copy of our Customer Complaints Procedure is available below.

Customer Compaints Procedure Customer Compaints Procedure (188 KB)

Please see our Privacy Policy for information on how we handle your Personal Information.

Our conditions of carriage and additional conditions of carriage relating to fflecsi services are available on request and can be requested by filling out the contact us form.

Yn Newport Transport rydym yn gwerthfawrogi adborth gan gwsmeriaid –boed dda neu wael – yn fawr iawn ac rydym yn croesawu unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynghylch sut y gallwn wella ein gwasanaethau.

I gysylltu â ni defnyddiwch y ffurflen hon ar y we, sydd wedi’i diogelu. Fel arall, gallwch ysgrifennu atom yn y cyfeiriad uchod neu gysylltu â ni gan ddefnyddio’r rhifau ffôn a nodir uchod.

O safbwynt gwasanaethau bws, os nad ydych yn fodlon â’r ymateb a gawsoch gan Newport Transport, gallwch gysylltu â: BusUsers Cymru, Blwch Post 1045, Caerdydd, CF11 1JE neu ffonio BusUsers Cymru ar 0300 111 0001/029 2034 4300.

Byddwn yn gofyn am eich enw, eich cyfeiriad ebost a’ch rhif ffôn er mwyn i ni allu cyfathrebu’n haws â chi. Ni fyddwn byth yn rhannu’r wybodaeth bersonol hon â rhywun arall. Mae copi y gellir ei lawrlwytho o’n gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion gan gwsmeriaid ar gael isod.

Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion gan gwsmeriaid Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion gan gwsmeriaid (158 KB)

Mae ein hamodau cludo ar gael o ofyn amdanynt, a gellir gwneud hynny drwy lenwi’r ffurflen ar gyfer cysylltu â ni.

 

 

* Required


Phone
Email
Subscribe to: NEWPORT BUS MAIN NEWSLETTER